U nás sa svet točí pomalšie

Šťastná mačka o 4nohých láskach

Blog SME a JA

Vzťahy v práci a nielen tam

Prvý groš ešte hľadá správnu formu:-)

Zraniteľnosť

04.03.2018 11:30

Keď som v zraniteľnosti, nesmiem veriť, čo vidím cítim, lebo vidím len zraniteľnú realitu. Nič iné. Keď si to uvedomím, tak dokážem vytvoriť priestor, odstup a zmením svoje nazeranie. Nie z pohľadu zraniteľnosti. A až potom konám.

To, čo vytváram, môžem aj zmeniť. Máme silu náš výtvor, naše myšlienkové konštrukcie zmeniť. Nie vonkajšie okolnosti, ale naše vnímanie našej vytvorenej reality. Vtedy, keď sa na realitu nebudeme dívať z pohľadu zraniteľných sebavzťažností. 

Jednota v dualite- Jogačara

poznámky zo seminára z 22.11.2015 ... spojené aj s prežívaním svojej osobnej drámy práve v tom čase ... nuž praktický príklad vždy utvrdí naučené :-)