U nás sa svet točí pomalšie

Šťastná mačka o 4nohých láskach

Blog SME a JA

Vzťahy v práci a nielen tam

Prvý groš ešte hľadá správnu formu:-)

Všade samá politika

26.09.2018 16:41

Federácia Felis Slovakia, ktorá združuje chovateľov a milovníkov mačiek na Slovensku, bude sláviť za pár týždňov svoje tretie narodeniny. Toto dieťa bola zrodené v pôrodných bolestiach rôznorodých a samozrejme protichodných záujmov, mocenských ambícií, vznešených zámerov a túžob povzniesť chovateľstvo na kvalitnejšiu úroveň. Napriek obavám, či federácia zvládne zabezpečovať svoje zámery, ukázalo sa, že dieťa je životaschopné a produkuje dostatok finančných prostriedkov na komfortný chod a napĺňanie cieľov. Táto idyla je však len vonkajšie zdanie. Jeden by povedal, že ide o záujmové združenie, v ktorom politický zápas nemá miesto. Opak je však pravdou.

Za pár týždňov sa členovia zídu na valnom zhromaždení. Už z charakteru príprav je zrejmé, že sa bude blýskať. Pretože úmysly schované za inými úmyslami sa demaskovali a najavo vyšla snaha vyšachovať z hry nežiadúcich členov predstavenstva i jednotlivých členov, ktorí si dovolili poukazovať na netransparentné riadenie organizácie a na svojvoľné rozhodovanie. A tí, ktorí sa chcú udržať pri moci a pri zdroji, vyvíjajú aktivity síce v súlade so stanovami a demokratickým hlasovaním, ale nezlučiteľné s dobrými mravmi. Tak ako vo veľkej politike. Rovnako dravo, neľútostne a nekompromisne. Pýtam sa slovami klasika: „Quo vadis záujmová organizácia?“