U nás sa svet točí pomalšie

Šťastná mačka o 4nohých láskach

Blog SME a JA

Vzťahy v práci a nielen tam

Prvý groš ešte hľadá správnu formu:-)

Rozum a cit

04.03.2018 11:06

Uvidela som, že moje utrpenie vzišlo z mojich citov. A moje túžba byť v nich statočná ma viedla takmer do hrobu. Moje ochorenie, viem to, som si privodila sama. ... Ak by som zomrela, bola by to sebadeštrukcia.

I saw that my own feeling had prepared my suffering, and that my want of fortitude under them had almost led me to the grave. My illness, I well knew, had been entirely brought on by myself. ... Had I died, it would have been self-destruction.

Jane Austen: Sense and Sensibility, strana 169, ISBN 978 1 85326 016 2